Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Bidrag

Min sønn har siden høsten 2010 bodd hos meg. Hans mor har i denne perioden nektet å endre adresse på han, slik at jeg har betalt bidrag hele denne perioden. Hos nav fikk jeg ikke noe hjelp, bare beskjed om at jeg måtte ta en samtale med moren. Han er nå fylt 18 år, men kan jeg søke om å få pengene for denne perioden tilbake i fra moren eller nav.


advokatene svarerJeg reagerer på beskjeden du har fått NAV. Uavhengig av om dere har en privat avtale om bidrag eller om NAV tidligere har fastsatt bidraget så kan du fremsette krav om bidrag tilbake i tid. Det er forskjellige regler som regulerer retten til bidrag tilbake i tid avhengig av om dere har hatt privat avtale om bidrag og NAV må fastsette bidraget for første gang, eller om NAV har fatsatt bidraget tidligere og dette skal endres. Ved begge vurderingene skal det foretas en rimelighetsvurdering av dine og mors interesser. Dersom mors nektelse av å endre bostedsadressen for sønnen deres er økonomisk motivert taler dette for at hensynet til dine interesser veier tyngre enn hensynet til mor.

NAV har veiledningsplikt og det er beklagelig at de ikke har informert deg om at du må fremsette krav om bidrag tilbake i tid. Skjemaet som brukes til dette heter NAV 54-00.08. Du bør fylle ut skjema og fremsette kravet så fort det lar seg gjøre, da søknadstidspunktet er av betydning for hvor langt tilbake i tid du vil kunne få bidrag. Du kan kreve at tidspunktet hvor du henvendte deg til NAV registreres som ditt søknadstidspunkt.

Ditt spørsmål berører et komplisert regelverk som jeg har forsøkt å forklare så forståelig som mulig innenfor denne svartjenestens rammer. Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du ønsker vår bistand i saken.

Med vennlig hilsen

Maria Cabrera Stråtveit
Advokat

Frykman Kramer Advokatfirma
Tlf: 22 99 47 00


Lignende artikler:


Bidrag
Barnebidrag om sommeren
Bidrag og ferie

Relevante diskusjoner på forumet:


bidrag, hvordan skal dette gå?
Bidrag til mor
Fastsetting av bidrag..


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.