Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Bytte av barnehage ved 50/50

Mor bor i nabokommunen, men barnet går i barnehage i kommunen hvor far bor. Barnet har bostedsadresse hos mor, kan mor da flytte barnet til barnehage i sin hjemstedskommune uten fars samtykke? Hvilke konsekvenser vil dette eventuelt få for mor?


advokatene svarerDet følger av barnelovens § 37 at den/ de som barnet bor fast hos kan avgjøre hvilken barnehage barnet skal gå i:

"Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet. "

På bakgrunn av overskriften din og det du har skrevet i ditt spørsmål blir jeg usikker på hvilken omsorgssituasjon dere praktiserer. Dersom barnet bor fast hos mor og du har 50 % samvær så kan mor bestemme hvilken barnehage barnet skal gå i. Dersom barnet har fast bosted hos dere begge = delt bosted kreves begge bostedsforeldrenes samtykke for å endre barnehage.

Med vennlig hilsen

Maria Cabrera Stråtveit
Advokat

Frykman Kramer Advokatfirma
Tlf: 22 99 47 00


Lignende artikler:


Barnehage
Bytte av barnehageplasss uten samtykke
Hvilke regler/lov regulerer bytte av barnehage ved delt bosted

Relevante diskusjoner på forumet:


Bytte navn mot farens vilje? Hva er best for gutten?
Barnehage og sfo. Hva skal bidraget dekke
På tide å bytte ut bilen?


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.