Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

fastsettelse av underholdsbidrag , bidragsbeløp

Min ekskone fylte nylig ut NAV søknaden for fastsettelse av underholdsbidrag og kommenterte i feltet for andre opplysning: "barnefar er gift på nytt med en partner med OK inntekt og de forsørger ingen andre barn". Spørsmålet mitt er selvfølgelig, taes dette i betraktning når bidragsbeløpet fastsettes?

Takk på forhånd for svar!


Det korte svaret er at denne opplysningen ikke skal tas med i vurderingen. Det skal fastsettes en underholdskostnad for barnet, og denne skal fordeles etter forholdet mellom foreldrenes inntekt. Det gis fradrag for samvær.

Men opplysningen kan ha betydning for vurderingen av bidragssevne, hvoretter den bidragspliktige ikke skal betale høyere bidrag enn at han/hun har midler til å betale skatt, eget underhold, boutgifter og underhold av barn i egen husstand. Det følger jo av opplysningen at du ikke har barn i egen husstand og en ektefelle som bidrar til dekning av personlige utgifter mm.

Hvis du mener det er gitt uriktige opplysninger, må du uansett gi NAV beskjed om det.


Med vennlig hilsen
Frykman Kramer Advokatfirma


Christian A. Kramer
Advokat


Lignende artikler:


Underholdsbidrag
Underholdsbidrag
Bidrag - tilbakevirkende kraft? Særlige grunner..


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.