Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Hva dekker barnebidraget?

Hva dekker barnebidraget? Og hva dekker ikke barnebidraget?
Vi deler barna 60/40 i mors favør.
Skal vi dele på utgifter til klær? Skal vi dele på ekstrautgifter til skolen og barnehage som melkepenger og turpenger ol.? Tannregulering? Konfirmasjon? Annet? Eller dekker barnebidraget alt? Om utgiftene skal deles er det da rimelig å dele utgiftene i samme forhold som barnefordelingen:60/40?


advokatene svarer


Hei,

Barnebidraget dekker bidragspliktiges del av vanlige daglige utgifter til å forsørge barnet (underholdskostnaden). Ved beregningen av bidraget skal du ha fått samværsfradrag som dekker utgifter til mat, drikke, helse- og hygieneartikler, lek og fritid, og transportutgifter når barnet er hos deg, jf. forskriftens § 9.

Det skal i utgangspunktet ikke betales noe mer enn bidraget til dekning av daglige utgifter. Men hvis det kommer særlige utlegg, kan det pålegges særtilskot, jf. bl. § 67.

Det er et vilkår at utgiftene er rimelige og nødvendige, og ikke går inn under de utgiftene som det ordinære barnebidraget skal dekke. Tilskuddet kan fastsettes av NAV om partene ikke blir enige.

Om utmålingen sier forskriften: "Særtilskot skal fastsetjast slik at dei dokumenterte nettoutgiftene blir fordelte mellom foreldra etter storleiken på inntekta deira etter forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot. Særtilskot skal ikkje reduserast for samvær."

Utgifter til tannregulering og konfirmasjon er nevnt som eksempler på typiske grunnlag for særtilskot. Melkepenger skal dekkes av fast bidrag, og for turpenger blir det en konkret vurdering.


Med vennlig hilsen


Christian A. Kramer
advokat
Tlf: 99037992


Lignende artikler:


Barnebidrag og linser
Hva dekker barnebidraget
Føles urettferdig

Relevante diskusjoner på forumet:


Forsikringer som dekker mamma + barn utlandet (danmark)


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.