Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Hvem skal følge til lege?

Hvem kan og skal følge barnet til lege/tannlege. Mor/far eller nye samboerer. Mener i utgangspunktet at det er foreldrene, men hva med samboerer? Hva sier lovverket i forhold til dette? Hvis eks bestiller time og ikke kan, skal jeg da spørres eller er det vanlig at eksens samboer stepper inn? Lurer på ansvaret ligger hen...Hvordan er informasjonsplikten til eks/meg på slike ting?
Mener selvsagt at det kan gjøres unntak hvis det haster og ingen av foreldrene kan.


advokatene svarer


Hei!

Reglene er nok ikke så detaljerte at de regulerer alle de ulike situasjoner som måtte oppstå, men generelt er det naturligvis foreldrene som har i oppgave å ta seg av barna. Dersom du ønsker å ta oppgaven med å ta med barna til lege når den andre forelderen ikke har mulighet til å ta dem med selv, bør du ta dette opp med den andre forelderen og prøve å inngå en avtale om dette. Bestill eventuelt en meklingstime for å komme fram til praktiske ordninger å gjøre dette på i deres familie.

Nye samboere vil naturligvis få en sentral plass i barnets liv, men de vil aldri erstatte barnets foreldre. Jeg mener det ville være naturlig å spørre deg om å ta med barnet til lege hvis det er bestilt time og den andre forelderen ikke kan. Noe annet er det hvis barnet blir akutt syk. Da må den som faktisk er nærmest barnet og har mulighet til å reise rett til lege (eller legevakt) selvfølgelig kunne gjøre det, men med informasjon til deg så du eventuelt kan dra rett til legen og ta deg av barnet når du kommer fram.

Du har rett til informasjon om barnets helse, og det er naturlig at den andre forelderen gir deg beskjed om barnet er sykt og om det skal til lege osv. Også dette er noe dere bør forsøke å skrive en samarbeidsavtale om, slik at det er klart hva som skal gis av informasjon. I noen tilfeller kan det være slik at den forelderen som har barnet boende hos seg rett og slett ikke er klar over at den andre ønsker å bli holdt orientert om "stort og smått", og dermed unnlater å gi informasjon. I dag er det veldig enkelt å gi informasjon per e-post, sms osv, noe som gjør det lite tidkrevende å holde hverandre informert om barnet til enhver tid.

Lykke til med å finne gode samarbeidsløsninger som fungerer for dere!


Med vennlig hilsen


Lene Frykman
Advokat


Lignende artikler:


Farskapstest
Smerter i magen
Feber hos barn

Relevante diskusjoner på forumet:


Hvor skal jeg henvende meg? Noen som kan hjelpe?
Skal separeres, hva skjr med barnabidrag ved delt omsorg?
Barnehage og sfo. Hva skal bidraget dekke


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.