Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Flytting

Hei,

når mor har hovedomsorg, har far da også meldeplikt ved flyting? Far skal flytte til hovedkommunen.


advokatene svarer


Ja foreldrene har gjensidig varslingsplikt ved flytting når barnet bor fast hos en og har samvær med den andre forelderen.

Du er pliktig til å varsle mor senest seks uker før flyttingen.

Med vennlig hilsen

Maria Cabrera Stråtveit
Advokat

Frykman Kramer Advokatfirma
Tlf: 22 99 47 00


Lignende artikler:


Kan mor flytte hvor hun vil?
Foreldrerett/omsorgsrett
Samværsrett og melding om flytting

Relevante diskusjoner på forumet:


Samlivsbrudd og flytting, hjelp!
Flytting til annen by/utlandet
Regler for flytting med de som har delt foreldreansvar 50-50


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.