Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Papirer ang samvær

Får ikke se sønnen min som ble født for 3 dager siden, kan sykehuset nekte meg å se han?? Har prøvd å få tak i mor,men ingen svar.. Er det noe mer enn farskapspapirer jeg må skrive under på hvis jeg ønsker samvær med min sønn???


advokatene svarer


Hei,

Samværsretten etter barneloven har ingen nedre aldersgrense, og barnet har også rett til samvær med minst en av foreldrene iht. pasientrettighetsloven. Jeg kan i utgangspunktet ikke se at sykehuset kan nekte deg å se barnet, men jeg tar forbehold om at dette kan stille seg annerledes dersom sykehuset av helsemessige hensyn til mor eller barn gjør en konkret vurdering om at kontakt ikke er tilrådelig eller mulig.

Din erklæring om farskap er tilstrekkelig, dersom mor har godtatt den. Du har da som far i rettslig forstand en udefinert samværsrett etter loven, som må avgrenses nærmere gjennom en samværsavtale. I praksis vil en muntlig eller skriftlig samværsavtale være nødvendig for at du og barnet skal få samvær som dere har krav på.


Med vennlig hilsen


Christian A. Kramer
advokat


Lignende artikler:


Thailandsk Mamma og Norsk Pappa
Farskapstest
Barn med norskt pass utenlands


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.