Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Rett til pappaperm, mor er student

Jeg og min samboer fikk en gutt i januar og hun har siden det hatt permisjon fra studiene sine og har det fram til august. Hun studerer 75% hjemmefra. Jeg jobber fulltid mens hun som sagt er student. Hun jobbet frem til mai i fjor så ble hun student. Har jeg rett på å ta denne pappapermen med full lønn når situasjonen er slik den er?


Eller må hun være 100% student for at jeg skal kunne ta ut dette?

Advokatene svarerDu har rett til fedrekvote selv om mor kun er 75% student. For at du skal ha rett til uttak av forelderpenger utover fedrekvoten ( 10 uker) stilles det imidlertid krav til mors aktivitet, da må mor være i 100% aktivitet være seg arbeid eller studier eller en kombinasjon av disse som i sum gir 100%.

Dersom du oppfyller de øvrige vilkårene for uttak av fedrekvote vil du ha rett til pappaperm/uttak av fedrekvote med full lønn.

Med vennlig hilsen

Maria Cabrera
Advokatfullmektig

Frykman Kramer Advokatfirma
22 99 47 00


Lignende artikler:


Pappaperm, mor er student
Pappaperm, burde mor være student?
Pappa student

Relevante diskusjoner på forumet:


PappaPerm Sandnes
Pappaperm Molde
Pappaperm april-mai-juni


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.