Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

rettsak nr to

Min kone har et barn fra tidligere forhold, hvor hun fikk hovedomsorgen for sin nå 13 år gamle sønn ved forrige rettsak. Nå varsler barnefar ny runde i rettsvesenet, og forlanger 50/50. Hvordan er de nye reglene for fordeling og samvær i forhold til dette, og hvor stor sjanse er det for at to foreldre som samarbeider såpass dårlig blir idømt 50/50? Det skal legges til at han ble knust i forrige rettsrunde.


advokatene svarer


Med virkning fra 1. juli 2010 er loven endret slik at domstolene er gitt en snever adgang til å idømme delt bosted mot den ene eller begge foreldres vilje. Er domstolene i tvil om delt bosted vil være til barnets beste, skal de ikke idømme delt bosted. Et godt samarbeidsklima mellom partene er av betydning for om delt bosted anses for å være til barns beste. Barnets ønsker i forhold til eget bosted vil også være avgjørende siden sønnen nå er 13 år.

Hovedregelen er fremdeles at foreldrene må være enige om delt bosted.

Med vennlig hilsen

Maria Cabrera Stråtveit
Advokat

Frykman Kramer Advokatfirma
Tlf: 22 99 47 00


Lignende artikler:


Mor nekter far samvær med barnet
Mine sjanser i en rettsak?
Barnebidrag tilbake i tid

Relevante diskusjoner på forumet:


Rettsak - dele erfaringer?
Rettsak?


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.