Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Tilbakebetaling av underholdsbidrag

Kan jeg kreve en tilbakebetaling av for mye innbetalt underholdsbidrag? Har de siste 4 årene betalt inn ca 400,- for mye pr.mnd i bidrag for mine barn totalt ca 19000,- iløpet av 4 års perioden.


advokatene svarer


Hei!

Hvis bidraget er satt ned med tilbakevirkende kraft (barneloven § 74 annet ledd), så kan du kreve at NAV Innkreving gjør fradrag i det bidrag du skal betale framover. Dette følger av barneloven § 78 fjerde ledd. Det er NAV Innkreving som avgjør hvordan og med hvilke terminer fradraget skal skje. Bidragsmottakeren vil da få tilsvarende avkortning i sine utbetalinger. Det kan bare motregnes i bidrag til samme barn som det er utbetalt for mye bidrag for.

Du vil ikke kunne motregne på denne måten hvis bidraget du skal betale er satt lavere enn bidragsforskuddet bidragsmottakeren får fra NAV. Dette skyldes at det da ikke vil være noe å avkorte i. Bidraget du betaler går i så fall i sin helhet til å refundere bidragsforskuddet NAV utbetaler. Hvis du vil kreve tilbake det beløpet som er for mye utbetalt i et slikt tilfelle, må du kreve det direkte overfor bidragsmottakeren. Vedtak om bidrag er tvangsgrunnlag for utlegg, så du vil kunne tvangsinndrive pengekravet ditt dersom bidragsmottakeren ikke betaler tilbake frivillig. Tvangsinndrivelse kan bare gjennomføres hvis bidragsmottaker har formuesgoder eller inntekt å trekke i.

Hvis du ikke har fått vedtak om nedsetting av bidraget med tilbakevirkende kraft, er det ikke adgang til å motregne eller kreve tilbake bidrag. Hvor mye bidrag som skulle ha vært betalt for den aktuelle perioden må fastsettes ved avtale eller ved vedtak av NAV for at du skal ha noen mulighet til å få tilbake pengene i ettertid. Det er ingen automatikk i at bidraget justeres i takt med partenes inntektsendringer, det må settes fram krav om endring av bidraget for at det skal skje en endring.

Selv om bidraget har løpt med for høyt beløp i en periode er det ingen selvfølgelighet at den bidragspliktige vil få endret bidraget med tilbakevirkende kraft slik at for mye utbetalt bidrag kan kreves tilbake. Tvert imot kreves det sterke grunner for å endre bidrag med tilbakevirkende kraft (barneloven § 74 annet ledd).


Med vennlig hilsen


Lene Frykman
Advokat


Frykman Kramer advokatfirma
22 99 47 00


Lignende artikler:


fastsettelse av underholdsbidrag , bidragsbeløp
Underholdsbidrag
Underholdsbidrag


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.