Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Tvilling uker.

Hei. Lurer på følgende problemstilling:
Ved tvilling fødsel, får man ved 80% lønn syv ekstra perminsjons uker, man ønsker at far benytter seg av alle disse ukene da det anbefales at man er to hjemme i to til tre måneder, far jobber turnus og søker derfor om permisjon kun de dagene han er satt opp på vakt i turnusen ( de andre dagene er han ikke på jobb), arbeidsgiver mener han må søke hele uker uansett hvordan han jobber.
I lovverket står det kun slik jeg kan se, at man selv velger om man tar ut enkelt dager eller hele uker.


advokatene svarer


Hei!

Hvis far skal ha fri på alle de dagene han skulle ha hatt vakt, så tar han i realiteten 100 % permisjon fra arbeidet. Det anses ikke som enkeltdager. Også dagene han ikke er satt opp på vakt vil i et slikt tilfelle telle med som stønadsdager. Ønsker far gradert permisjon/uttak av foreldrepengene kombinert med gradert arbeid, så må han og arbeidsgiver bli enige om hvordan dette skal løses innenfor turnusen.


Med vennlig hilsen


Lene Frykman
Advokat


www.frykmankramer.no


Lignende artikler:


Første vinner av MP3 -spiller kåret
6 uker pappaperm vedtatt
Nå er fedrekvoten større en mors kvote

Relevante diskusjoner på forumet:


Pappaperm utover de tilrettelagte 12 uker og krav til mor
Fødselspermisjon, 2 uker fra fødsel eller første dag hjemme?
47 uker..


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.