Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Uenighet om samvær og bosted, hva kan jeg forvente av en rettsak?

Vi har nå vært igjennom et samlivsbrudd og det eneste som står igjen som vi ikke er enige om er barnefordeling, samvær og bosted. Barna er 11 og 13 år.
Hun ønsker en fordeling på 70/30 og fast bosted hos henne, hvor hun har barna 70%. Jeg har hele tiden sagt at jeg ønsker minst 50% med begrunnelsen at barna er vesentlig mer knyttet til meg.


Det begrunnes i at mor har vært ME syk de siste 4 årene. Vært sengeliggende 15-20 timer i døgnet, og ikke hatt anledning til å delta i den daglige omsorgen. Har ikke vært i stand til å kjøre bil eller oppsøke steder hvor mennesker, lys, lyder har vært fremtredende. Aldri deltatt i arrangementer knyttet til barna, aldri stått opp om morgenen, men deltatt litt i leksehøring og kveldsstellet.

Hun er nå i ferd med å bli friskere, og mener derfor at nå er det hennes tur til å ha barna, siden hun har vært så fraværende de siste årene. Sier at det er fra nå og fremover som blir vektlagt i en eventuell rettsak.

Jeg gikk med på at mor overtok huset vårt, og jeg har selv flyttet 6 km unna hjemmet. Barna skal fortsatt gå på samme skole, ta samme skolebuss, delta på de samme fritidsinteressene. Men hun påstår nå at siden jeg har valgt å flytte fra hjemmet og ut, så er det jeg som må føye meg i forhold til samvær og bosted. Retten vil vektlegge tilknytningen til opprinnelig bosted høyt, samt at det var jeg som valgte å flytte.

Jeg har absolutt ikke lyst til å ha de noe mindre, nå som jeg i flere år har hatt minst 80% av omsorgen for de. Ut i fra det så ville det vært naturlig at jeg fortsatte å ha omsorgen og bostedet i større grad, men hun har veldig sterke meninger om dette.

Litt redd for å ta det til retten da jeg kan risikere å få tildelt en liten andel av samværet.
Har jeg en god sak i dette tilfellet her?

advokatene svarerAvgjørelser om hvor barn skal bo fast og hvor mye samvær de skal ha med den andre forelderen beror på en konkret vurdering av hva som fremstår som barnas beste. Ved denne vurderingen foretar domstolene en fremtidsrettet vurdering av hvilken løsning som fremstår som barnas beste etter samlivsbruddet. Hvem av foreldrene som barna var mest tilknyttet til og som hadde hovedomsorgen for barna forut for samlivsbruddet er et avgjørende moment ved denne vurderingen. Det stemmer derfor ikke at retten kun har et fremtidsrettet perspektiv.

Siden barna er 11 og 13 år vil deres egne ønsker om hvor de vil bo også få avgjørende betydning. Mor har rett i at tilknytningen til nærmiljøet vil få betydning, men dette får mindre betydning dersom barna vil kunne opprettholde kontakten med sitt nærmiljø uavhengig av om de bor hos deg eller hos mor.

Ut ifra det du skriver høres det ikke ut som du trenger å være så redd for at du kun vil få tildelt en liten andel av samværet dersom denne saken havner i retten.
Lykke til!

Med vennlig hilsen

Maria Cabrera Stråtveit
Advokat

Frykman Kramer Advokatfirma
Tlf: 22 99 47 00


Lignende artikler:


rettsak nr to
Samværsavtalen
Mine sjanser i en rettsak?

Relevante diskusjoner på forumet:


hvor mye alenetid kan jeg forvente?
Samvær - bosted - barnets beste!
Delt bosted og overgangsstønad


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.