Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Underholdsbidrag

Jeg har 2 barn, Datter 16år hadde adresse hos meg og sønn 14år hos mor, vi hadde 50/50 fordeling. Far fikk ny dame som datter ikke fikk det til med, familievern kontor ble kontaktet, løsningen var at datter flyttet til mor og sønn til far. avtalen var at det fremdeles skulle være 50/50. men sønn vil være mer hos far enn mor. Dette gikk mor med på at sønnen kunne komme til mor når han hadde lyst.


Avtalen da var at mor ikkje skulle ha noe bidrag av far, fordi da ville sønnen være hele tiden hos far, dette ble stadfestet av familievernet. Nå et år etter kommer et krav via Nav. Det har alltid vært snakk om penger fra mor, barna får hele tiden høre at alt er så dyrt, syden turer flere ganger i året og dyre vaner kom barna til far for å vaske klær og få mat. Far er 100% uføre, mor jobber 80% stilling. Kan mor kreve bidrag når avtalen er muntlig slik som beskrevet?

advokatene svarer


Hei,

Foreldrene har avtalefrihet når det gjelder betaling av bidrag, og dermed kan man også avtale at det ikke skal betales noe bidrag. Men man kan ikke stole på at en slik avtale vil stå seg. Retten til bidrag tilhører barnet, og ingen kan gi avkall på denne retten på barnets vegne.

Hvis det er slik at du blir avkrevd bidrag med tilbakevirkende kraft, så er det et avvik fra hovedregelen om at offentlig fastsetting av underholdsbidrag etter en periode med privat avtale, gjelder fra måneden etter at søknaden om fastsettingen ble mottatt av NAV. Det skal altså særlige grunner til for å gå tilbake i tid og sette til side en privat avtale som partene har fulgt.

Et krav om fastsettelse av bidrag frem i tid, kan imidlertid mor (eller far) når som helst sette fram. Men det skal gjøres fradrag for avtalt og praktisert samvær.


Med vennlig hilsen


Christian A. Kramer
advokat
Tlf.: 99 03 79 92


Lignende artikler:


fastsettelse av underholdsbidrag , bidragsbeløp
Underholdsbidrag
Tilbakebetaling av underholdsbidrag


De juridiske uttalelsene kommer fra Frykman Kramer AdvokatfirmaSvarene legges ut her.

Denne tjenesten er ment som en lett tilgjengelig ressurs for brukere av verdensbestepappa.no, og kan ikke erstatte konsultasjon hos advokat. Svarene gis som en generell veiledning, og brukerne oppfordres til å ta direkte kontakt med Frykman Kramer Advokatfirma for å få hjelp og råd knyttet til konkrete problemstillinger. Det bemerkes at det ikke etableres noe oppdrag mellom Frykman Kramer Advokatfirma og brukeren ved bruk av tjenesten. Hverken administratorer av verdensbestepappa.no eller advokatene som besvarer spørsmål påtar seg noe rettslig ansvar for riktigheten av de råd som gis eller de handlinger og vurderinger som foretas på bakgrunn av informasjon på denne siden.Del på Facebook

Advokatene svarer


Spør advokatene her

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.