Søk

spør advokatene

Søk i svarene fra advokatene:

Spør Advokatene

Som et tilbud til våre brukere, har vi inngått et samarbeid med Frykman Kramer Advokatfirma. De vil svare på spørsmål som du sender inn her på nettsiden, helt gratis for deg som bruker.

Oppdatert 01.01 1970
les mer

Barnetrygd og skatteklasse

Vi er separert og har 2 unger på 9 og 10 år. Mor har flyttet til nabokummunen og ungene går på skole der. Hun får barnetrygden og er i skatteklasse 2. Ungene bor 1 uke hos meg og 1 uke hos mor. Kan vi inngå en avtale der jeg har hovedomsorg for ene barnet og mor hovedomsorg for andre barnet? Får vi da begge to som aleneforsørger dobbelt barnetrygd og skatteklasse 2?

Oppdatert for 1 uke siden
les mer

Begge foreldres plikt til å bidra

Når bidragsmottaker sier opp sin job og velger å være hjemme med barnet som også har 100 % barnehageplass har jeg følgende spørsmål. Jeg som bidragspliktig får plutselig en helt annen utregning på hva som skal betales I bidrag. Fordi bidragsmottaker velger å ta et hvileår samt beholde barnehageplass, må jeg betale for bidragsmottakers valg. Føler at det er urimelig - men kanskje skal det være sånn ??

Oppdatert for 1 uke siden
les mer

Trygghet for inngått avtale

Hei!

Jeg står i en situasjon der mor og jeg samarbeider svært godt om vår datter, og har gjort det i mange år. Vi har 50/50 i samværsdager og 45/55 i netter.

Vi avtalte i forlik å vurdere delt bosted etter en viss alder, men mor har motsatt seg dette.
Jeg er klar for å inngå en privat bidragsavtale som ikke medfører lavere bidrag enn om vi hadde f.eks vanlig samvær, samt la henne få stønader som barnetrygd o.l.
Imidlertid er det en hindring for dette, og det e...(forts.)

Oppdatert for 1 uke siden
les mer

Advokatene svarer

Barnetrygd og skatteklasse
Begge foreldres plikt til å bidra
Trygghet for inngått avtale
Barnebidrag.
Bidrag
Får man støtte til barnetilsyn ved delt omsorg?

Spør advokatene her

Barnebidrag.

Jeg lurer på rettigheter ang bidrag. Mor vil gå til nav å få fast satt et fast trekk på bidrag.Vi har hatt en privat avtale til nå. Det jeg lurer på jeg sliter med å betale gjeld,jeg får ut betalt 15800 etter at gjeld og skatt er trekket. Kan jeg bli belastet å måtte betale bidrag til mor?

Oppdatert for 1 uke siden
les mer

Bidrag

Hei
Jeg er en mann på 42 år som har en datter på 5 år. Mor har omsorgen, jeg har samvær 40%.
Frem til februar 2015 hadde vi en privat avtale der jeg betalte 2200 i bidrag pr. måned. Så ville mor at NAV skulle beregne bidrag. Vedtaket ble 730 kroner i måneden. Etter at mor klaget ble bidraget oppjustert til 870 kroner.
Mens NAV jobbet med det første vedtaket betalte jeg 2200 kroner både februar og mars 2015. Deretter 1000 kroner i april 2015 da jeg innså at jeg betalte for mye...(forts.)

Oppdatert for 1 uke siden
les mer

Får man støtte til barnetilsyn ved delt omsorg?

Får man støtte til barnetilsyn hvis man har delt omsorg og bosted for barnet, og man har en samboer?

Oppdatert for 1 uke siden
les mer

Oppdager NAV at hun jobber?

Oppdager NAV at en har begynt å jobbe? Barnet vårt, og felles venner sier at hun har begynt å jobbe. Når jeg spør xen, svarer hun ikke. Jeg betaler bidrag til henne tilpasset at hun ikke jobber.

Oppdatert for 1 uke siden
les mer

micro

Verdensbestepappa.no finnes også i mobil utgave. Trykk her for å bruke mobilversjonen.